شفت بادی | گروه صنعتی موثقی

سیستمهای مشاهده چاپ

سنسور رنگ

سیستم دوربین حرکتی مشاهده چاپ ساخت ترکیه

سیستم رجیستر کنترل

برای دستگاههای روتوگراور هستند که ساخت کشورهای ایتالیا آلمان و هند در پروسه کاری ما قرار دارند

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن