شفت بادی | گروه صنعتی موثقی

Print viewing systems

Color sensor

Motion Camera Viewing System Made in Turkey

دوربین مشاهده چاپ

Control register system

For rotogravure devices made in Italy, Germany and India are in our work process

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن