قفل کن

شرح این قفل کن ها برای سهولت در برداشت شفتهای بادی کاربرد دارد این ها سخت کشور ترکیه شرکت آرنا شفت هست و دهنه از ۲۵×۲۵ شروع میشه تا ۵۰×۵۰ وبصورت داخل شاسی و بیرون شاسی در پروسه تولید هست